Warunki gwarancji

17/05/2006

 

1.Zakres zastosowania

Poniższe warunki gwarancji dotyczą wszystkich produktów sprzedawanych pod nazwą Madalena. Warunki Gwarancji obowiązują dla wyrobów zakupionych i zamontowanych na terytorium Polski.

 

2.Deklaracja gwarancji jakości.

Roca Polska Sp. z o. o. gwarantuje na warunkach opisanych poniżej, że nasze produkty zostały skonstruowane i wyprodukowane bez żadnych wad oraz, że przy prawidłowym użytkowaniu zgodnym z załączonymi instrukcjami będą funkcjonowały niezawodnie.

 

3. Zasady gwarancji

3.1. Świadczenia z tytułu gwarancji.

 

3.1.1. Gwarancja obejmuje wszelkie wady fabryczne lub niesprawne działanie w okresie gwarancyjnym wynikłe z winy producenta i zapewnia dokonanie bezpłatnej naprawy lub wymiany części lub w przypadku niemożności naprawy wymianę całego urządzenia.

 

3.1.2. Reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu lub bezpośrednio do autoryzowanego Serwisu Roca Polska. Aktualny wykaz Serwisantów można uzyskać w punkcie sprzedaży. Wymagane jest przedłożenie dowodu zakupu. Jest to warunkiem przyjęcia reklamacji. Koszty weryfikacji nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego obciążają klienta.

 

3.1.3. Podczas usuwania usterek Roca Polska zastrzega sobie prawo do decyzji czy części produktu będą naprawione czy wymienione na nowe, przy czym części wymienione stają się własnością Roca Polska.

 

3.1.4. Zewnętrzne powierzchnie wyrobu winny być przez Kupującego sprawdzone w miejscu dokonywania zakupu również, jeśli są oryginalnie zapakowane. Późniejsze reklamacje uszkodzeń zewnętrznych powierzchni zgłoszone po odebraniu lub zamontowaniu towaru nie będą uznawane.

 

3.1.5. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:

- uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania

- użytkowania niezgodnym z przeznaczeniem

- nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach

- uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia wody lub braku filtrów do zanieczyszczeń mechanicznych w instalacji wodnej.

- dokonywania napraw lub przeróbek przez osoby nieupoważnione przez firmę Roca Polska.

- zastosowania części nieoryginalnych

- następstw naturalnego zużywania się elementów podczas normalnej eksploatacji.

 

3.1.6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w trakcie eksploatacji takich jak bieżące konserwacje, odkamienianie, czyszczenie, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.

 

3.1.7. Firma Roca Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wobec osób lub mienia, które mogą być spowodowane przez którąś z przyczyn opisaną w punkcie 3.1.5.

 

3.2. Okresy gwarancyjne.

Okres gwarancyjny liczony od daty zakupu dla poszczególnych wyrobów wynosi:

 

3.2.1 Ceramika sanitarna

- 5 lat na ceramikę

- 2 lata na mechanizm spłukujący, deskę, pokrywę i pozostałe akcesoria.

 

3.2.2. Wanny akrylowe, brodziki stalowe, obudowy i akcesoria do wanien:

- 2 lata

 

3.2.3. Wanny stalowe:

- 5 lat

 

3.2.4. Meble i dodatki łazienkowe:

- 2 lata

 

3.2.5. Zestawy podtynkowe:

- 5 lat na elementy montażowe do przyborów sanitarnych

- 2 lata na zbiornik, przycisk i armaturę.

 

4. Zalecenia dotyczące montażu, konserwacji i eksploatacji

Szczegółowe zasady montażu, konserwacji i eksploatacji zawierają instrukcje dołączane do wyrobu. Nieprzestrzeganie tych zasad oraz zaleceń zamieszczonych poniżej spowoduje nie uznanie roszczeń gwarancyjnych w tym zakresie.

 

4.1. Wyroby ceramiczne:

- do czyszczenia nie stosować żadnych ostrych przedmiotów ani materiałów ściernych powodujących zarysowania lub uszkodzenie szkliwa.

- do zbiornika kompaktu nie wkładać środków chemicznych typu kostki rozpuszczalne gdyż mogą one uszkodzić elementy mechanizmu spłukującego.

- płaszczyzny ścian i posadzki muszą posiadać odpowiednią nośność aby wytrzymać obciążenia powstałe podczas montażu i użytkowania ceramiki. W przeciwnym wypadku należy zastosować stelaże nośne zgodnie z instrukcją ich producenta.

- jeżeli produkty posiadające syfon ceramiczny narażone są na działanie niskich temperatur, należy do wody w syfonie dodać środek przeciwdziałający zamarzaniu

- w przypadku ceramiki kolorowej może wystąpić subiektywne wrażenie różnic w odcieniach wynikające ze sposobu oświetlenia oraz różnorodności kształtów.

 

4.2. Wanny i brodziki stalowe.

- podczas transportu nie wolno przesuwać wanny lub brodzika po podłożu

- podczas montażu i prac wykończeniowych należy zabezpieczyć całą powierzchnię emaliowaną przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

- wannę należy montować tylko na oryginalnych nóżkach lub w specjalnej obudowie styropianowej dostosowanej do danego typu wanny.

- wannę lub brodzik należy zabudowywać w taki sposób, aby był możliwy ich demontaż bez konieczności zniszczenia obudowy lub innych elementów wyposażenia łazienki. W przeciwnym przypadku firma Roca Polska nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z ich wymianą.

- powierzchnie emaliowane myć wodą z dodatkiem delikatnych środków czyszczących nie powodujących zarysowania powierzchni (mleczka, płyny, żele) używając miękkiej gąbki lub ściereczki.

- dno antypoślizgowe wymaga szczególnej pielęgnacji i dbałości aby nie dopuścić do trwałych zabarwień powierzchni antypoślizgowej.

 

4.3. Wyroby akrylowe : wanny, brodziki, obudowy.

- podczas montażu i prac wykończeniowych należy zabezpieczyć całą powierzchnię akrylową przed ewentualnym zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

- jeśli podczas prac montażowych używany jest palnik nie wolno kierować jego płomienia w pobliże akrylu.

- należy unikać kontaktu akrylu z wszelkiego rodzaju lakierami, zmywaczami do paznokci, rozpuszczalnikami, zapalonymi papierosami itp.

- nie należy umieszczać silnych źródeł ciepła lub światła blisko akrylu.

- do mycia nie używać żadnych środków ani myjek o własnościach ściernych. Używać jedynie wody z mydłem.

- ewentualne zarysowania powierzchni akrylu można usunąć za pomocą ogólnodostępnych środków przeznaczonych do napraw powierzchni akrylowych zgodnie z zaleceniami producenta..

- aby zapobiec osadzaniu się kamienia, napełnianie wanny rozpoczynać od zimnej lub letniej wody.

 

NINIEJSZA GWARANCJA NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA ANI NIE ZAWIESZA UPRAWNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ.

 

 

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » OK, zamykam